Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-08-31

 Fråga om förutsättningarna för att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som har en anställning som varar kortare tid än sex månader (Mål nr 625-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1811-20).

Share Öppna i ny flik

60-åring dömd för mord

2021-08-30

 Jönköpings tingsrätt har i dag dömt en 60-årig man för att uppsåtligen ha dödat en 37-årig man i Värnamo i april 2021. 60-åringen döms för mord och påföljden bestäms till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

2021-08-30

 En 41-årig man från mellersta Skåne döms till två års fängelse för att under drygt sju år ha ägnat sig åt omfattande handel med CITES-skyddade reptiler. Han döms också för brott mot djurskyddslagen, smuggling av drygt 1 300 ödlor från Marocko till Sverige samt för djurplågeri.

Share Öppna i ny flik

Förbudet kvarstår mot borttagning och uppförande av badbrygga i Mölle, Höganäs kommun

2021-08-30

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i likhet med Länsstyrelsen i Skåne län bedömt att det saknas utredning kring hur vågförhållandena på platsen kan komma att påverkas av anmäld brygga.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om skattelättnader

2021-08-27

 Fråga om när en arbetstagare ska anses ha påbörjat arbetet i Sverige enligt 6 § andra stycket lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden när arbetstagaren tidigare utfört arbete här. (Mål nr 2637-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5928-20).

Share Öppna i ny flik

Kamerabevakning av Stora torget och Påvel Snickares gränd i Uppsala tillåts endast kl. 20.00-06.00

2021-08-27

 

Uppsala kommun ansökte hos Integritetsskyddsmyndigheten om kamerabevakning under hela dygnet av Stora torget och Påvel Snickares gränd, som är två centralt belägna platser i Uppsala. Integritetsskyddsmyndigheten tillät kamerabevakning på platserna klockan 20.00-06.00. Efter att kommunen överklagat beslutet till förvaltningsrätten tillät förvaltningsrätten kamerabevakning även klockan 15.00-20.00. Både kommunen och Integritetsskyddsmyndigheten överklagade förvaltningsrättens avgörande. Kam...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-08-26

 Regeringen har 26 augusti:

Share Öppna i ny flik

Beslut i fråga om häktning

2021-08-25

 Tingsrätten har i dag beslutat att häva anhållningsbeslutet och avslå häktningsyrkandet beträffande den man i 60-årsåldern som misstänks för mord i Mariestad 1992.

Share Öppna i ny flik

Cementa får inte prövningstillstånd

2021-08-25

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-08-25

 Ångermanlands tingsrätt dömde de åtalade personerna för bl.a. medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till fängelse och ålade dem att betala skadestånd till två olika bolag.