Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En tilltalad får inte anslutningsöverklaga ett skadestånd till följd av att åklagaren har överklagat i fråga om straffansvar

2024-03-27

 

En part som vill överklaga en tingsrätts dom ska göra det inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Om ena parten överklagat tingsrättens dom har motparten rätt att anslutningsvis överklaga domen inom en vecka från den dag då den ordinarie klagotiden gick ut.

En tilltalad dömdes av tingsrätten för att ha misshandlat en person vid ett tillfälle men friades från att ha misshandlat personen vid ett annat tillfälle. Han dömdes även att betala visst skadestånd till personen. &...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om sexuellt övergrepp

2024-03-27

 Högsta domstolen behandlar i ett avgörande under vilka förutsättningar ett agerande – som inte innefattar någon direkt fysisk beröring – kan utgöra en sexuell handling i den mening som krävs för ansvar för sexuellt övergrepp. Domstolen konstaterar i avgörandet att det – med hänsyn till omständigheterna – kan utgöra en sexuell handling att gärningspersonen placerar sitt könsorgan i omedelbar närhet av målsägandens mun, även om ingen beröring sker.

Share Öppna i ny flik

Tranås-målet

2024-03-27

 Planering av huvudförhandlingen

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-27

 En vanlig typ av mål på tingsrätten är tvister om vårdnad, boende och umgänge när det gäller barn. För att lära oss mer om hur de barn tvisterna handlar om har det och hur barn påverkas av föräldrars tvister hade vi för några veckor sedan besök av Anna Norlén som höll en lunchföreläsning för oss. Hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut och verksam vid Ericastiftelsen, som arbetar för att minska barns och ungas psykiska ohälsa. Anna berättade för oss vad forskningen vet om barns hälsa, utveckling och behov i svåra vårdnadstvister. Veckans blogginlägg handlar om Annas föreläsning. Det är d...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2024-03-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning kan riktas mot en assistansanordnare (Mål nr 1126-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2128-21). (Mål nr 3513-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6413-22). (Mål nr 5394-23, Kammarrätten i 3178-22).

Share Öppna i ny flik

Ersättning till distansförsvarare

2024-03-26

 Högsta domstolen behandlar i ett avgörande förutsättningarna för att staten, vid misstanke om mycket allvarlig brottslighet, ska vara ersättningsansvarig för merkostnader som uppstår på grund av att en offentlig försvarare har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-03-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en ansökan om resning som delvis grundades på ny bevisning. Som skäl angav domstolen bl.a. att det inte var sannolikt att utgången i kammarrätten skulle ha blivit en annan om domstolen tagit del av bevisningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-25

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål: B 215-24 och B 364-24 (synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, människorov, försök till mord m.m.)

2024-03-25

 Den 26 januari 2024 resp. den 1 mars 2024 meddelade Sundsvalls tingsrätt domar mot ett antal personer för inblandning i brott i samband med de s.k. Sidsjö-händelserna. Två tilltalade frikändes. Tingsrättens domar har överklagats i olika delar, dels av åklagaren, dels av flera av de tilltalade.