Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

 En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Satsning på ökad säkerhet och trygghet

2024-02-19

 Från och med torsdag 22 februari har kammarrätten fast säkerhetskontroll. Det innebär att besökare och medhavda tillhörigheter kontrolleras innan de kommer in i domstolsbyggnaden.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2023

2024-02-19

 Tingsrätten har nu fastställt sin årliga verksamhetsberättelse. I dokumentet sammanfattas resultat och prestationer för det gångna året. Verksamhetsberättelsen redogör också för viktiga händelser under 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av handling

2024-02-16

 Dom i mål om rätt att ta del av handling

Share Öppna i ny flik

Öppen domstol!

2024-02-16

 Välkommen till överrätterna mitt i Jönköping lördagen den 9 mars kl.10-15. Kammarrätten i Jönköping och Göta hovrätt bjuder in allmänheten för att visa upp sin nya domstolsbyggnad och berätta om sin verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2024-02-15

 Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2024-02-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om undantag från mervärdesskatt vid återimport när det förekommit bristande efterlevnad av tullreglerna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

2024-02-15

 Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 5202-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1937-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

2024-02-15

 Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 6840-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2999-22).

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandling i mål B 16-24 (mord i Gävle kommun)

2024-02-14

 Den 20 december 2023 dömde Gävle tingsrätt en 30-årig man för mord till 18 års fängelse. Tingsrättens dom har överklagats av den tilltalade samt av anhöriga till den dödade mannen. Den tilltalade har yrkat att han ska dömas till ansvar för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annan död. De anhöriga till den dödade mannen har yrkat att straffet ska skärpas.