Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om beräkning av skatter och avgifter, m.m.

2023-03-16

 För att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år (s.k. carry forward) krävs inte att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-03-16

 Solna tingsrätt har den 16 juni 2022 dömt en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de opererade patienterna, men frikände honom avseende två andra personer. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse. Hovrättens huvudförhandling kommer att starta måndagen den 17...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-03-16

 Regeringen har den 16 mars 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående mord och förberedelse till mord m.m.

2023-03-16

 

Åklagare har idag väckt åtal mot fem personer för allvarlig brottslighet. Två av personerna har åtalats för bl.a. mord och/eller medhjälp till mord på en man i 30-årsåldern den 4 mars 2022. Två andra personer har åtalats för bl.a. förberedelse till mord och en femte person för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott. Huvudförhandlingen kommer att påbörjas den 3 april 2023 vid Södertörns tingsrätt. Ett nytt pressmeddelande med ytterligare information om huvudförhandlingen (...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper påföljden för knivmordet på Claesgatan

2023-03-16

 Påföljden för den 17-åring som på Claesgatan i Malmö med kniv dödade en man och skadade en annan blir även i hovrätten sluten ungdomsvård. Hovrätten skärper dock påföljden från tre år till tre år och nio månader.

Share Öppna i ny flik

22-årig kvinna döms för grov misshandel m.m.

2023-03-15

 En 22-årig kvinna har dömts av Blekinge tingsrätt för bl.a. grov misshandel av sin 3-åriga dotter.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten prövar beslut av polisen under "påskupploppen"

2023-03-15

 Kammarrätten har avgjort två mål som har samband med de så kallade påskupploppen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dokumentär och Europakonventionen

2023-03-15

 Tingsrätten har idag meddelat dom gällande statens förpliktelser enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter i förhållande till en dokumentär i SVT.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2023-03-15

 Fråga om det är förenligt med EU-rätten att med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200) inte medge att en skattskyldig använder en sådan omsättningsbaserad beräkningsmetod som anges i artikel 174 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) för att fastställa andelen avdragsgilla kostnader vid s.k. blandad verksamhet och i stället bestämma att en annan metod ska användas (Mål nr 7254-7255-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4356-4357-21).

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts angående mord m m i Söderhamn

2023-03-15

 Åklagare har idag väckt åtal vid Hälsinglands tingsrätt mot totalt nio personer, däribland för mord och försök till mord den 28 februari 2022 på Tallvägen i Söderhamn samt vidare avseende även annan brottslighet.