Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-12-27

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen:

Supreme Administrative Court