Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-02-13

Beställa domen

För att i förväg beställa domen kontakta avdelning6tgg@dom.se. Skriv ”B 10918-22” i rubriken och ange att begäran avser beställning av dom.