Två tidigare anställda vid Region Skåne och en privatläkare döms till fängelse för mutbrott m.m.

2021-05-28

I början av 2018 inledde Region Skåne en upphandling av ett digitalt verktyg som skulle användas inom primärvården både i Skåne och i Västra Götalandsregionen. Efter upphandlingen tecknades avtal med det bolag som den nu dömde läkaren drev. Under 2019 prövades sedan vårdverktyget på ett antal vårdcentraler i Skåne. Efter att misstankar väckts om att upphandlingen inte hade gått rätt till bröts avtalet med läkarens bolag.

Tingsrätten har nu prövat åtalet mot läkaren och bl.a. två tidigare anställda vid Region Skåne för mutbrott och trolöshet mot huvudman i samband med upphandlingen. Läkaren och de två tjänstemännen döms för brotten medan en fjärde person frias.

Tingsrätten har tagit del av en omfattande bevisning. Det avgörande för utgången i målet har varit en mycket stor mängd meddelanden som läkaren och de två regionanställda har skickat till varandra. Det var en tät kommunikation som pågick under lång tid. Den innebar att hemlig information lämnades till läkaren fortlöpande i syfte att läkarens bolag skulle vinna upphandlingen. Det har framkommit bevis för att en av de regionanställda begärde och erbjöds förmåner av läkaren.

Läkaren döms till fängelse tre år. Den ene tjänstemannen döms för både mutbrott och trolöshet mot huvudman medan den andre enbart döms för trolöshet mot huvudman. Påföljden för dem bestäms till fängelse två år och tre månader respektive två år. Samtliga brott bedöms vara grova eftersom de varit av särskilt farlig art genom att de medfört risk för patientsäkerheten, påverkat förtroendet för offentlig verksamhet samt inneburit betydande ekonomisk skada.

De dömda ska tillsammans betala skadestånd till Region Skåne med 20 miljoner kronor och till Västra Götalandsregionen med nästan 8 miljoner kronor.