Tranås-målet

2024-03-27

Åtal har väckts i tingsrättens mål B 2042–23 och tingsrätten har påbörjat planeringen av huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen planeras att äga rum den 5, 8, 12 (reservdag), 16, 18 och 19 april 2024 i sal 1 vid Jönköpings tingsrätt.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Endast journalister/press kommer att i viss mån kunna reservera plats.

Ev. platsbokning eller begäran om tillstånd att få använda viss elektronisk utrustning mailas till Eksjö tingsrätts registratorsbrevlåda eksjo.tingsratt@dom.se. Besked kommer att lämnas senast den 4 april.

Även eventuella beställningar av handlingar i målet eller förfrågningar om målet mailas till Eksjö tingsrätts registratorsbrevlåda eksjo.tingsratt@dom.se. Det kommer inte att gå fortare att ringa till tingsrätten.

Tingsrätten kommer att återkomma med ytterligare information om sådan information finns att lämna.

Jönköpings tingsrätt handlägger inte målet och hanterar inte heller frågor eller beställningar rörande målet.