Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om försök till mord i en tvättstuga på Lidingö

2021-05-07

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet om ett brutalt överfall på en kvinna i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. En byggarbetare som arbetade i området döms för försök till mord till fängelse i 14 år.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål om morden på Ramels väg och Docentgatan

2021-05-07

 Efter en omfattande huvudförhandling har tingsrätten i dag dömt en 29-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord till fängelse på livstid. Mannen har även dömts för grovt penningtvättsbrott. Samtidigt har en 28-årig man dömts för medhjälp till mordet på Ramels väg till fängelse i åtta år och sex månader. En 27-årig man som var åtalad för medhjälp till mordet på Ramels väg har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

2021-05-06

 Tingsrätten har idag dömt sju personer till långa fängelsestraff för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillas helt mot en person och delvis mot två. Ett bolag åläggs företagsbot.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

2021-05-06

 Hovrättens huvudförhandling i mål nr B 711-20 gällande åtal om vållande till annans död, grovt brott, i Värnamo kommer att pågå den 17 och 18 maj 2021. Förhandlingen kommer att genomföras i hovrättens lokaler. Under den första förhandlingsdagen kommer parterna att hålla sina sakframställningar och inspelningar av förhören i tingsrätten kommer att spelas upp. Den andra förhandlingsdagen kommer att ägnas åt förhör, åt genomgång av personalia och åt parternas slutanföranden. Förhandlingen är öppen för press och allmänhet, men vissa delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörra...

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad.

2021-05-06

 Detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad upphävs med hänvisning till att planen strider mot riksintresset för Nationalstadsparken.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt ersättning för kostnader

2021-05-06

 Målen gäller avdrag för räntor som har betalats till ett koncernbolag i ett annat EU-land samt ersättning för kostnader i underinstanserna. Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 mars 2021 i mål nr 4849-18 och 4850-18 anser domstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2021-05-06

 Regeringen har den 6 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Systembolagets monopol hindrar inte e-handel av vin från Danmark

2021-05-06

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i ett marknadsföringsmål mellan Systembolaget och det danska bolaget Vivino ApS. I målet har domstolen haft anledning att pröva frågan om Vivinos verksamhet strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. fentanylmålet startar den 10 maj

2021-05-05

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1299-20 gällande åtal för bl.a. åtta fall av dråp kommer att inledas den 10 maj 2021. Huvudförhandlingen i målet är beräknad att pågå under nio dagar. Huvudförhandlingen är planerad att avslutas den 26 maj 2021. Delar av förhandlingen kommer sannolikt att hållas inom stängda dörrar. Förhandlingen kommer att hållas i sal 2 vid Göta hovrätt den 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25 och 26 maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-05-05

 Dom i mål om fastställelse av vägplan.