Tingsrätten dömer bilförare för att ha orsakat allvarlig trafikolycka

2023-02-10

Olyckan inträffade i en korsning när den då 18-årige mannen körde in i sidan på en bil som skulle korsa vägen. 18-åringen hade fyra passagerare med sig. Flera av dem, liksom föraren i den påkörda bilen, skadades allvarligt. I ett par fall var skadorna livshotande.

Enligt tingsrätten är det ingen tvekan om att 18-åringen har kört mot rött ljus. Han har även kört för fort, enligt åklagaren närmare 150 km/h på en sträcka där hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Tingsrättens kommer dock fram till att det inte går att avgöra hur snabbt 18-åringen har kört.

– De vittnen som finns har sett bilen under väldigt kort stund och de har under rättegången även uttryckt en viss tveksamhet kring vilken hastighet bilen höll, säger rådmannen Andreas Gustafsson.

Åklagaren har yrkat på att de brott 18-åringen, som nu fyllt 20 år, ska dömas för ska rubriceras som grova. Tingsrätten har däremot bedömt att brotten inte kan räknas som grova.

– Det är bevisat att 18-åringens agerande har lett till att flera personer blev skadade, vissa mycket allvarligt. Följderna ska beaktas vid rubriceringen, men det centrala i bedömningen är hur oaktsam gärningsmannen varit, säger Andreas Gustafsson.

En viktig del till varför brottet inte bedöms som grovt är att tingsrätten inte heller kan bortse från 18-åringens uppgifter att han har blivit distraherad av sina medpassagerare i anslutning till kollisionen.

Tingsrätten dömer föraren för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada enligt normalgraden. Han döms till 80 dagsböter om 50 kronor. Straffet har justerats med tanke på att mannen enbart var 18 år vid gärningstillfället.

Rätten är oenig. Två av rättens ledamöter anser att det är bevisat att 18-åringen har kört in i korsningen med en hastighet långt över den tillåtna och betydligt över vad trafiksituationen tillåtit. De anser därför att han skulle dömas för grova brott.