Spelbolagets begäran om förbud mot tillämpning av Covid 19-förordning avvisas

2021-03-24

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning med skärpta regler för tillhandahållandet av spel under pandemin till följd av sjukdomen covid-19. Ett utländskt spelbolag menar att denna förordning strider mot Fördraget om EU:s funktionssätt och har därför väckt talan mot staten om skadestånd för förluster. Samtidigt begärde spelbolaget att domstolen omedelbart skulle besluta att förordningen inte fick tillämpas mot bolaget.

Högsta domstolen har konstaterat att denna begäran om ett omedelbart beslut inte kan tas upp till prövning. Begäran innebär nämligen att domstolen skulle sätta förordningen åt sidan i förhållande till spelbolaget, generellt på förhand och inte genom rättstillämpning i en uppkommen konkret situation. Enligt nationell svensk rätt är det inte tillåtet med en sådan abstrakt normprövning. EU-rätten kräver inte heller att det ska finnas tillgång till det. Bolaget fick därför inte framgång med sin begäran.