Södertörns tingsrätt har idag beslutat att återkalla förordnandet som offentlig försvarare för en advokat

2022-02-11

Tingsrätten har kommit fram till att advokaten genom sitt agerande har åsidosatt sina plikter som försvarare och återkallat hans förordnade som offentlig försvarare för klienten. Klienten kommer få möjlighet att välja någon annan advokat att försvara honom.

”Hells Angels är en mc-klubb som många förknippar med allvarlig brottslighet, bl.a. indrivning av pengar med våldsamma metoder. Enligt tingsrätten är det inte förenligt med uppdraget som offentlig försvarare att besöka en klient som sitter häktad för allvarlig brottslighet iförd kläder med uppenbart Hells Angels-relaterade tryck. Tingsrätten har därför funnit att advokatens förordnande som offentlig försvarare för den misstänkte ska återkallas, säger rådmannen Anders Larsson i en kommentar”