Rekord för videokonferenser i domstolarna

2022-01-14

– I samband med pandemin har videokonferens i många fall blivit en förutsättning för att kunna genomföra förhandlingar, säger Johan Allthin, teknisk chef vid Domstolsverket.

Han berättar att Domstolsverket under flera år arbetat systematiskt med att utrusta förhandlingssalarna med videokonferensteknik.

– Tekniken kostar men samtidigt gör vi vinster och besparingar på andra sätt, säger Johan Allthin och nämner bland annat minskad miljöbelastning då transporter till och från domstolarna minimeras.

Även ur säkerhetssynpunkt görs vinster då tilltalade inte behöver transporteras till domstolen samt att tilltalade och målsäganden inte alltid behöver vistas i samma rum samtidigt.

Sparar tid och pengar

Rådmannen Niklas Lind arbetar på Luleå tingsrätt och är van vid att parter och ombud medverkar via länk i förhandlingar:

– Videokonferens fungerar i alla typer av förhandlingar, men det beror självfallet också på omständigheterna. Finns det vinster att göra genom att låta en part eller ett ombud vara med på video så är det en fördel, säger han.

Ett vanligt scenario är att videoteknik används i brott/tvistemål där en part är bosatt i annan del av landet, eller befinner sig på annan ort och att kostnaderna för att ta sig till domstolen blir för stor.

– Visst har det förekommit att tekniken strular, men den har blivit bättre och bättre och nu tycker jag att det är likvärdigt med att parterna närvarar i salen, säger Niklas Lind. Under pandemin har tekniken möjliggjort medverkan även om parter haft symtom eller konstaterad smitta, vilket har sparat oss tid och pengar.