Rättegången i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 är avslutad

2022-05-04

Dom i målet meddelas den 14 juli 2022. Ytterligare information relaterat till domens tillkännagivande kommer att lämnas senare.

Den tilltalade ska stanna kvar i häkte tills domen meddelas eller annat beslutas.