Rättegång om försök till mord m.m. på Morö Backe i Skellefteå i juli inleds den 12 oktober 2022

2022-09-30

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet kommer att påbörjas onsdagen den 12 oktober 2022 och som utgångspunkt pågå under tre dagar. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar. Då det är fråga om bland annat sexualbrott kommer rättegången sannolikt att hållas inom stängda dörrar.

Preliminär huvudförhandlingsplan

Dag 1 (2022-10-12): Yrkanden, inställning, uppspelning av förhör med tilltalad Dag 2 (2022-10-13): Eventuellt fortsatt förhör med tilltalad samt vittnesförhörDag 3 (2021-10-14): Vittnesförhör, personalia och slutanföranden Dag 4 (2021-10-17): Reservdag

Förhandlingen kommer att hållas i Skellefteå tingsrätt. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen under den del av förhandlingen som inte hålls inom stängda dörrar. Tingsrätten kan i denna del komma att använda sidosal.

Åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt för media som har föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de har fått plats.

Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker senast onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 10.00 genom e-post till jessica.bjork@dom.se

Säkerhetskontroll

Skellefteå tingsrätt genomför en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.