Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

Den fråga i målet som lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om krav kan ställas på en utlänning att betala en avgift för att slippa skyddsgrundande militärtjänstgöring.

Här kan du läsa mer om Migrationsöverdosmstolen