Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-01