Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom om marknadsföring av bonuserbjudanden för kasinospel online

2020-11-04

AG Communications Limited har marknadsfört onlinekasinospelet Karamba genom bonuserbjudandet ”100 spins upp till 2000 kr bonus” på eniro.se, tradera.com och karamba.com.

Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att bonuserbjudandet inte uppfyller måttfullhetskravet i spellagen och är otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Domstolen har funnit att inte något av de villkor och regler som gäller för att konsumenten ska kunna ta del av bonuserbjudandet har framgått klart och tydligt i marknadsföringen. I annonserna på eniro.se och tradera.com har inte några bonusvillkor angetts. På landningssidan på karamba.com fanns vissa villkor och regler för bonusen längst ned i mycket liten och svårläst text. Resterande bonusvillkor har funnits på en annan sida av webbplatsen dit konsumenten endast kommer genom att först ha uppfattat den svårlästa texten. Konstruktionen av bonuserbjudandet gör det mycket svårt för konsumenten att förstå innebörden av det.

Domstolen har vidare funnit att villkoren innebär långtgående krav på konsumenten, bl.a. måste konsumenten omsätta mycket pengar på kort tid för att ha möjlighet att erhålla bonusen. Det är väsentligt för konsumenten att förstå innebörden av villkoren före denne väljer att registrera sig och acceptera bonuserbjudandet. Utan informationen kommer konsumenten sannolikt fatta ett affärsbeslut denne annars inte skulle ha fattat.

­­­­­­­­­­­­­­AG Communications har förbjudits att använda det aktuella bonuserbjudandet och ålagts att på ett klart och tydligt sätt i marknadsföring ange de väsentliga villkor som måste vara uppfyllda för att bonusen ska fås. AG Communications har också ålagts att lämna information om lägsta ålder att få spela och om kontaktuppgifter till stödorganisationer vid spelproblem. Slutligen har AG Communications förbjudits att använda ett registreringsförfarande som inte är förenligt med spellagens måttfullhetskrav. Förbuden och åläggandena har förenats med ett vite om tre miljoner kronor.

Rätten är enig.

- Målet har främst handlat om hur ett bonuserbjudande ska vara utformat vid marknadsföring av spel. Enligt spellagen ska licenshavaren informera spelaren om de villkor och regler som gäller för bonusen på ett tydligt och klart sätt i marknadsföringen. Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att AG Communications bonuserbjudande brustit i det här avseendet. Bonuserbjudandet har inte varit förenligt med måttfullhetskravet i spellagen och väsentlig information, såsom omsättningskrav, har inte varit tydlig och klar. AG Communications har därför förbjudits att använda det aktuella bonuserbjudandet och har ålagts att lämna klar och tydlig information i sina bonuserbjudanden, bl.a. om omsättningskrav, säger rådmannen Ylva Aversten i en kommentar.