Nytt kompletterande pressmeddelande rörande huvudförhandlingen i mål om folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-18

På grund av sjukdomsfall utgår förhandlingsdagen den 19 januari 2022. Fortsatt huvudförhandling kommer istället, med ändring av vad som tidigare angetts, att äga rum den 26, 27 och 28 januari 2022.