Nya domarutnämningar v.14

2024-04-04

Fredrik Ottensten Egefalk att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Helena Hillman att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Johanna Ekbäck att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Jönköping Patricia Schömer att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm Daniel Gustavsson att vara rådman i Uppsala tingsrätt Daniel Gillgren att vara rådman i Uppsala tingsrätt Basmal Pethrosson att vara tekniskt råd i tingsrätterna anställt Cindy Costéus till en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge anställt Sara Boklund till en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge