Nästa vecka inleds huvudförhandlingen rörande misstankar mot 17-åring om bl.a. mord i Länsmansgården

2021-09-06

Om huvudförhandlingen

Måndagen den 13 september 2021 inleds huvudförhandlingen mot tre tilltalade personer. Huvudförhandlingen pågår under 7 dagar och beräknas pågå fram till och med den 5 oktober 2021. Stämningsansökan med medföljande preliminära huvudförhandlingsplan finns tillgänglig vid tingsrätten. För att beställa material kontakta avdelning3tgg@dom.se.Skriv ”B 14827-20” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 9 september 2021 kl. 12.00 till marika.arvidsson@dom.se. Först till kvarn gäller.