Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Målet om åtal om mord i Tollarp

2021-01-08

 

Huvudförhandlingen som gäller åtal för mord i Tollarp kommer inte att kunna slutföras måndagen den 11 januari eftersom försvararen har blivit sjuk. Ny dag för huvudförhandling är måndagen den 18 januari kl. 9-12.

Share Öppna i ny flik

Dom mot den man som i media benämnts som fotbollsdomaren

2021-01-08

 Tingsrätten har dömt honom för sex grova bedrägerier och ett bedrägeri som inte har ansetts som grovt till fängelse i fyra år och sex månader samt förverkat drygt 1 750 000 kr som utbyte av brott. Han har ålagts att betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt över 4 800 000 kr, vilket han har medgett att betala.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-07

 Inget rättsligt stöd för att anse att ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier kommit in för sent.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för människorov och grov våldtäkt m.m. på Norra Begravningsplatsen i Solna

2021-01-07

 Tingsrätten har idag dömt två män för människorov, grov våldtäkt, grov misshandel, rån, övergrepp i rättssak m.m. riktat mot två unga tonåringar som tvingats in på kyrkogården där de under nio timmar har fått utstå allvarlig misshandel, rån, utpressningsförsök och hot om våld under extremt förnedrande former.

Share Öppna i ny flik

Två män dömda för mord och grovt rån till fängelse på livstid

2021-01-07

 Två män åtalade för grovt rån och mord på två personer i Vallentuna har dömts till fängelse på livstid. Männen har under rättegången erkänt att de gjort sig skyldiga till rån, men skyllt på varandra när det gäller morden.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om sprängningarna i Husby och Kista

2021-01-05

 I januari 2020 sprängde någon delar av två flerbostadshus, i Husby och Kista. Sprängningarna medförde stora materiella skador på hus och lägenheter och stor oro hos de boende. Ett hundratal boende tvingades att under flera månader evakuera sina lägenheter. Solna tingsrätt har nu dömt i målet.

Share Öppna i ny flik

Måttligt bötestraff för upphovsrättsbrott då medupphovsman tillgängliggjort kortfilmer via YouTube

2020-12-30

 

Några personer, som varit verksamma inom film och media, spelade in nio kortfilmer som tillgängliggjordes via en YouTubekanal. Det hela var ett icke-kommersiellt hobbyprojekt vänner emellan. Samarbetet bröts senare och en av upphovsmännen laddade ner filmerna, varefter han tillgängliggjorde dem från en egen YouTubekanal och länkade till denna från en hemsida som han själv drev. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att förfogandet skedde utan medupphovsmannens samtycke och att det därmed utgör upphovsrättsi...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag dömt en man för mord och försök till mord till livstids fängelse

2020-12-30

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål där åklagaren har väckt åtal för bl.a. mord och försök till mord på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020. Den man som har åtalats för gärningarna har dömts till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes föräldrar och den man han har försökt att mörda.

Share Öppna i ny flik

Undantag från strandskydd medges inte

2020-12-29

 Ägarna till en skärgårdsfastighet hade fått tillstånd att bygga en båthusanläggning. Den anläggning de byggde blev avsevärt större än vad tillståndet medgav. De ansökte i efterhand om tillstånd till den större anläggningen. Ansökan avslogs.

Share Öppna i ny flik

Ingen ny schablon för viss typ av anhörigersättning

2020-12-29

 I Högsta domstolen var frågan om en högre schablon skulle slås fast för anhörigersättning vid uppsåtligt dödande i ett fall där den nära anhörige har bevittnat mordet än när denne i efterhand har underrättats om mordet.