Inställda huvudförhandlingsdagar i målet mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-09-10

Hovrätten har beslutat att förhören i tingsrätten med en företrädare för Östersundshem AB, ett vittne och en av de tilltalade ska ske genom hänvisning till ljud- och bildupptagningarna i tingsrätten. Detta innebär att förhören inte spelas upp vid huvudförhandlingen utan rätten tar del av dem enskilt. Huvudförhandlingsdagarna den 14 och 15 september 2021 har därför ställts in.