Huvudhandling i mål kopplat till storbråk i Lund

2021-12-14

I rättssalen kommer det finnas platser reserverade för representanter för media (ej mer än en plats per redaktion). Platserna kan inte bokas i förväg.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen under förhandlingen. Elektronisk utrustning som kan användas för att fotografera och filma ska vara avstängd och undanstoppad.

Representanter för media får använda den elektroniska utrustning som behövs för att rapportera från förhandlingen, exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Utrustningen får inte användas för att fotografera och filma.

Handlingar i målet kan beställas per e-post: lunds.tingsratt@dom.se.

För praktiska frågor kan protokollföraren Emilia Gustafsson kontaktas per e-post: emilia.gustafsson@dom.se.