Huvudförhandling i tryck- och yttrandefrihetsmål

2022-03-09

Förhandlingen kommer att påbörjas kl. 09.00 alla dagarna. Dag 1 kommer det att hållas sakframställningar samt förhör med målsäganden. Dag 2 kommer det att hållas förhör med den tilltalade och vittnen. Dag 3 kommer det att hållas ytterligare vittnesförhör samt slutanföranden.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 27, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast måndag den 14 mars 2022 kl. 12.00 genom e-post eller telefon till Tobias Franzén, se kontaktuppgifter till höger.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar, se kontaktuppgifter till höger. För frågor om målet bör kontakt tas i första hand med tingsnotarien Ulrika Norlin. Kontaktuppgifter finns till höger. Ordförande i målet är chefsrådmannen Måns Wigén.