Huvudförhandling i mål om mord

2022-02-11

Tingsrätten har mottagit stämningsansökan mot den kvinna som varit häktad sedan mitten av november 2021, misstänkt för dråp av en anhörig. Den misstänka gärningen ska enligt stämningsansökan ha skett någon gång mellan den 10 november och den 11 november 2021.

Den första förhandlingsdagen kommer åklagaren att presentera sina yrkanden och hålla sakframställan. Åklagaren kommer då gå igenom den skriftliga bevisning som hon anser är relevant för målet. Delar av den skriftliga bevisningen kan komma att presenteras inom stängda dörrar. Den första förhandlingsdagen kommer även förhör att hållas med den tilltalade.

Den andra förhandlingsdagen kommer vittnen att höras.

Tredje förhandlingsdagen planeras genomgång av personalia och slutpläderingar, om detta inte hinns med den andra förhandlingsdagen.

--------------------------------------------------------------------------

Ordförande vid huvudförhandling, Rådman Amanda Rörby

Åklagarkammaren företräds av Kammaråklagare Maria Lundberg

Offentlig försvarare, Advokat Kjell-Åke Lundin

Målsägandebiträde, Jur. kand, Fredrik Ingman

--------------------------------------------------------------------------

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen, av dessa reserveras ett antal för massmedia. För att som journalist vara garanterad en plats ska föranmälan ske. Föranmälan sker senast den 14 februari kl. 16,00 genom e-post till domstolen, jonkopings.tingsratt@dom.se. De som får reserverad plats meddelas via e-post. Medtag bekräftelsen till domstolen.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Förutom åhörarplatser i den sal där förhandlingen hålls kommer åhörare att kunna följa förhandlingen från sidosal. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. All arbetsutrustning ska vara försatt i ljudlöst läge.

Information om ordningsregler för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling: Tystnad ska råda i salen. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma. Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon. Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.