Huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-08

Vid den första huvudförhandlingsdagen kommer sakfram­ställningar och förhör med målsäganden och den tilltalade att äga rum. Vittnesförhör ska hållas den andra huvudförhandlingsdagen.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 14. Det kommer även att finnas möjlighet att följa huvudförhandlingen från en sidosal. Antalet åhörarplatser är begränsade. De åhörarplatser som är tillgängliga kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten in eller inne i rättssalen eller sidosalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom eller annat beslut meddelas i målet.

Ordförande i målet är rådmannen Elin Carbell Brunner.