Huvudförhandling i mål om försök till mord i Lycksele

2021-12-14

Vid den första huvudförhandlingsdagen kommer sakfram­ställningar och uppspelning av barnförhör att hållas på förmiddagen. Förhör med målsäganden och den tilltalade kommer att äga rum under eftermiddagen. Vittnesförhör ska hållas den andra huvudförhandlingsdagen.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 1. Det kommer även att finnas möjlighet att följa huvudförhandlingen från en sidosal. Åhörarplatser avsedda för allmänheten är begränsade med anledning av den pågående pandemin. De åhörarplatser som är tillgängliga kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom eller annat beslut meddelas i målet.

Ordförande i målet är tf. lagmannen Elin Carbell Brunner.