Högsta domstolen har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig i ett uppmärksammat mål

2023-03-24

Genom den överklagade domen ogillade hovrätten ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen. Riksåklagarens överklagande kom in till Högsta domstolen den 20 mars 2023.

Högsta domstolen har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd. För allmän information om handläggningen, se tidigare pressmeddelande.

Till tidigare pressmeddelande i måletNyheter