Generaldirektörens privata sms och e-postlogg lämnas inte ut till SVT

2022-01-14

SVT begärde att få ta del av generaldirektörens sms-konversationer och en e-postlogg för den privata e-postadressen. Bakgrunden till begäran var att det framkommit att han använt sin privata e-postadress för tjänsterelaterade frågor. Skogsstyrelsen nekade SVT att ta del av e-postloggen och de privata sms:en, medan de tjänsterelaterade sms:en lämnades ut. Kammarrätten har nu prövat SVT:s överklagande och beslutat att de handlingar som nekats SVT inte ska lämnas ut.

I domen som gäller e-postloggen konstaterar kammarrätten inledningsvis att domstolen inte är tillsynsmyndighet över Skogsstyrelsen, dvs. domstolen kan inte uttala sig om generaldirektörens agerande att använda sin privata e-postadress i tjänsten Därefter kommer domstolen fram till att e-postloggen inte är en allmän handling över huvud taget.

- En e-postlogg kan vara en allmän handling, t.ex. om det handlar om en e-postadress som en myndighet i egenskap av arbetsgivare tillhandahåller och som är tillgänglig för myndigheten. Eftersom det aktuella e-postkontot var ett privat e-postkonto som inte var tillgängligt för myndigheten är den inte heller en allmän handling, säger kammarrättsrådet Eva Elvingsson.

Sms:en som prövades i kammarrättens andra dom anses vara av tydlig privat karaktär och sådana handlingar är undantagna från handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.