Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07

Humana Assistans AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärt att IVO:s beslut tillsvidare inte ska gälla (inhibition).

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att IVO:s beslut inte ska gälla i avvaktan på att domstolen avgör målet slutligt eller bestämmer något annat.