Fängelsestraff för människohandel och grova våldtäkter i Syrien och Irak

2023-01-09

Tingsrätten har kommit fram till att kvinnan gjort sig skyldig till människohandel genom att hon under åren 2014–2015 har transporterat en av sina döttrar till Syrien och att hon sedan inhyst båda sina döttrar där. Kvinnans syfte med detta har varit att medverka till att upprätta och leva i en islamisk stat ordnad under en strikt salafistisk tolkning av islam, styrd av Islamiska Staten (IS). Ordningen där har för kvinnans underåriga döttrar inneburit att de skulle gifta sig och bilda familj och enligt tingsrätten har kvinnans syfte därför varit att exploatera sina döttrar för sexuella ändamål.

Tingsrätten har funnit att mannen vid två tillfällen i Syrien har gift sig med en av kvinnans döttrar när dottern var under 15 år och att han under båda äktenskapen har gjort sig skyldig till våldtäkter mot barn vid ett stort antal tillfällen under åren 2013–2015. Mannen har enligt tingsrättens bedömning förstått att målsäganden varit under 15 år när han genomfört samlag med henne. Tingsrätten har vidare kommit fram till att kvinnan gjort sig skyldig till medhjälp till våldtäkt mot barn vid lika många tillfällen. Kvinnan har vid det första giftermålet främjat mannens brott genom att hon inte gjort något för att skydda målsäganden trots att hon i egenskap av förälder och vårdnadshavare varit skyldig att göra det. Hon har vid det andra giftermålet främjat mannens brott genom att hon tillsammans med andra förmått dottern att gifta om sig med mannen med insikten om att giftermålet skulle innebära sexuellt umgänge mellan mannen och dottern.

– Tingsrätten har bedömt att de våldtäkter mot barn som mannen döms för och den medhjälp till brotten som kvinnan döms för är grova brott. Målsäganden har befunnit sig i en miljö där hon enligt rådande normer inte kunnat värja sig från att bli utsatt för våldtäkterna, vilket mannen har utnyttjat och han har därför visat särskild hänsynslöshet och råhet. Även kvinnan har varit medveten om dessa förhållanden, säger rådmannen Anu Rintala.

Tingsrätten har kommit fram till att mannen ska frikännas från åtal för äktenskapstvång. Kvinnan frikänns av tingsrätten för ett åtal för människohandel under åren 2013–2014. Åtalet mot kvinnan för äktenskapstvång har tingsrätten bedömt ska ingå i den människohandel som kvinnan döms för. Hon frikänns från åtal för äktenskapstvång avseende den andra dottern. Kvinnan ska betala skadestånd till båda sina döttrar och mannen ska betala skadestånd till en av dem.

Domare i målet har varit rådmannen Hampus Lilja, rådmannen Anu Rintala samt tre nämndemän.