Ett rättsfall om medhjälp till försök till rån

2023-06-14

En person fick skjuts till och från en plats där han försökte råna målsäganden på en guldkedja. Chauffören förnekade att han hade känt till vad passageraren skulle göra men det ansågs bevisat att chauffören uppsåtligen hade medverkat till ett försök till rån. Frågan var då om han skulle dömas som gärningsman eller som medhjälpare.

Högsta domstolen konstaterar att det typiskt sett är en medhjälpsgärning att köra någon till eller från en brottsplats. För att den som utför en sådan gärning ska kunna dömas som gärningsman krävs att det i det enskilda fallet finns tillkommande omständigheter som gör att agerandet framstår som en del i ett gemensamt brottsligt företag. Det kan t.ex. handla om att brottet har föregåtts av en gemensam planering.

Högsta domstolen kommer i det aktuella fallet fram till att det inte är utrett att den tilltalade har bidragit till brottet på annat sätt än genom att vara chaufför. Han döms därför för medhjälp till försök till rån.