En våldtäkt under knivhot bedöms som grovt brott

2022-03-01

I målet hade en kvinna väckts av att en man höll fast i hennes hår och på nära håll riktade en kniv med spetsen mot hennes hals. Kniven var ungefär 15 centimeter lång. Samtidigt hotade han att hugga henne om hon inte gjorde som han ville. På så sätt fick han henne att klä av sig. Han tvingade sedan till sig samlag och också oralsex genom att trycka ner hennes huvud. Övergreppet pågick enligt kvinnan i ungefär en halvtimme. Mannen höll kniven i närheten av hennes kropp under i stort sett hela tiden. I övrigt förekom det inte något fysiskt våld.

När man bedömer om en våldtäkt är grovt brott ska det enligt brottsbalken särskilt beaktas om gärningsmannen har använt hot som varit av särskilt allvarlig art.

Högsta domstolen konstaterar att även när en våldtäkt har genomförts under knivhot ska det göras en samlad och nyanserad bedömning av om brottet är så allvarligt att våldtäkten är att anse som grov. Samtidigt utgår lagstiftningen från att knivhotet ska väga tungt vid den bedömningen.

Genom att i det aktuella fallet hålla en kniv i närheten av kvinnan och i anslutning till det uttala att han skulle hugga henne har mannen enligt Högsta domstolen framställt ett hot som varit av särskilt allvarligt slag. Utöver det överhängande och farliga knivhotet ska även övriga omständigheter vägas in. Domstolen beaktar då framför allt att övergreppet inte var kortvarigt och att det innefattade flera sexuella inslag.

Mannen döms därmed för grov våldtäkt. Straffet, som omfattar också viss annan brottlighet, bestäms till fängelse i fem år och tre månader.