Domstolsverket med och bygger Sveriges digitala infrastruktur

2022-02-11

För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av både gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Lösningar för legitimering, meddelanden och ombudshantering är alla exempel på delar som ingår i Sveriges digitala infrastruktur, det som nu har döpts till Ena. Namnet ska spegla ambitionen, och kraften i, att samla lösningar som fungerar ihop i en enad infrastruktur.

– Mycket av det arbete som gjorts eller pågår är förutsättningsskapande för att kunna utveckla framtida digitala lösningar vilket gör att vi inom Sveriges Domstolar inte behöver göra allt från grunden själva utan kan ta tillvara de lösningar som tagits/tas fram i Ena – Sveriges digitala infrastruktur, säger Lena Nilsson, IT-direktör vid Domstolsverket

Utöver Domstolsverket deltar följande myndigheter i regeringsuppdraget:Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket.

Läs mer på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplatshttps://www.digg.se/