Döms till fängelse för att ha tillverkat termosbomber

2022-03-01

Hässleholms tingsrätt har idag meddelat dom mot de fyra personer som stått åtalade för att bland annat ha tillverkat och hanterat termosbomber. Företagaren döms för att ha tillverkat termosbomber men han döms också för att han hanterat svartkrut utan tillstånd och för att han förvarat svartkrutet tillsammans med vapen och ammunition. Vid polisens tillslag hittades även över 3 kg amfetamin. Företagaren döms därför för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt narkotikabrott och vapenbrott till fängelse i fem år.

Åtalet gällde även en styrelsesuppleant i företaget. Åldagaren menade att styrelsesuppleanten och företagaren tillsammans köpt in svartkrut, urea, stubin och termosar för att tillverka termosbomber. Styrelsesuppleanten döms dock endast för att ha hanterat och köpt in svartkrut till företagaren utan att ha tillstånd. Tingsrätten menar att utredningen inte visar att styrelsesuppleanten förstått att svartkrutet och stubintråden skulle användas för att tillverka bomber. Styrelsesuppleanten döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot vapenlagen till fängelse i sex månader.

En av de åtalade har haft en verkstadslokal i närheten av företagaren. I kontorsdelen av lokalen hittade polisen en termosbomb. Rådmannen Lena Berlin skriver i domen att bara för att man förvarat en explosiv vara så behöver det inte alltid vara förenat med en avsikt att den ska användas för att orsaka en explosion. En sprängladdning i form av en termosbomb saknar dock ett legitimt användningsområde. Den kan inte användas som fyrverkeri eller i något annat underhållningssyfte. Istället är det mycket vanligt att denna typ av sprängladdningar används i kriminella miljöer för att skrämma och skada motståndare och detta har blivit betydligt mer vanligt under senare år. Tingsrätten konstaterar att det av alla åberopade chattkonversationer som återfunnits i verkstadsinnehavarens telefon klart framgår att han även förstått att termosbomben skulle komma till brottslig användning. Han döms därför för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse till fängelse nio månader.

En av de tilltalade döms endast för narkotikabrott. Även han var åtalad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten menar dock att åklagaren inte har presenterat tillräckligt med utredning för att det ska anses bevisat att han förstått att det var en sprängladdning i form av en termosbomb som han hittade i sin bil.