Dom i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och människorov

2023-06-14

Tingsrätten dömde sex åtalade män till långa fängelsestraff. Den utpekade ledaren dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott, människorov, rån, försök till grov utpressning, grov misshandel och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Människorovet avsåg det uppmärksammade brottet mot en numera avliden rapartist.

Hovrätten fastställer i allt väsentligt tingsrättsdomen i skuldfrågorna. Hanteringen av narkotika har omfattat drygt 100 kg kokain, 400 kg cannabis och 10 kg amfetamin. I likhet med tingsrätten ogillar hovrätten åtalet för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Förutom ledaren, vars straff förlängs med 10 månader, får två av de andra männen sina straff förlängda med 6 respektive 8 månader. En man döms därmed till fängelse i 10 år och 4 månader, medan en annan får fängelse i 2 år och 10 månader, i det sistnämnda fallet med hänsyn till en tidigare dom. Straffen för de två övriga män som överklagat fastställs (fängelse i 6 år och 10 månader respektive 9 år och 2 månader). Ledaren ska även betala drygt 3 000 000 kr till staten avseende den beräknade vinsten (en höjning från drygt 600 000 kr).

Bevisningen har till stor del bestått av Encrochatmeddelanden. Till skillnad från tingsrätten anser inte hovrätten att straffen bör förkortas för att en del av de meddelanden som åklagarna har åberopat har skickats mellan de tilltalade och deras dåvarande advokat (det s.k. beslagsförbudet).

- Den man som döms till det längsta straffet har haft en ledande ställning i ett nätverk som har ägnat sig åt mycket omfattande handel med kokain i grossistledet. Han har också haft en ledande roll vid genomförandet av människorovet av rapartisten, säger Mikael Swahn, hovrättsråd och ordförande i målet.