Dom i mål om rättsprövning

2023-02-13

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om förlängning av nätkoncession (tillstånd till starkströmsledning) för en 245 kV luftledning från Bysingsberg till Finnslätten (med avgrening till Arosverket) i Västerås kommun funnit att regeringens beslut ska stå fast.