Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-10

En legitimerad fysioterapeut som arbetar som timanställd vikarie vid en privat klinik avsåg att övergå till att bedriva verksamheten genom eget bolag. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om fysioterapi som bolaget tillhandahåller när fysioterapeuten vikarierar för en fysioterapeut som har samverkansavtal med regionen omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de enda tjänster som bolaget omsätter inom ramen för den verksamhet som omfattas av ansökan är de som tillhandahålls bolagets patienter. Då tjänsterna utgör fysioterapeutisk behandling som är föranledd av skada eller sjukdom och utförs av en legitimerad fysioterapeut fann Högsta förvaltningsdomstolen att de är av sådant slag att de omfattas av undantaget för skatteplikt för sjukvård.