Dom i mål om arbetsmiljöbrott

2022-01-18

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ovanstående mål som rör en sprängningsolycka som inträffade år 2015 där en person avled. I domen har en person dömts för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom. Denne har också förpliktats att solidariskt med sin arbetsgivare utge skadestånd till den avlidnes efterlevande. I övrigt hänvisas till domen.