Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-12

Fråga om godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av hemvisttid i medborgarskapsärende.

MIG 2023-17pdf