Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-23

När ett utvisningsbeslut har preskriberats kan en ny tolvmånadersperiod som längsta tid för s.k. verkställighetsförvar börja löpa.