Den siste av de tre som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

2023-06-14

Mannen dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för bland annat mord på två polismän i Malexander, försök till mord på en annan polisman och fyra fall av grovt rån. Mannen har även av Svea hovrätt dömts för grovt folkrättsbrott, gärningar som var begångna i tiden före morden i Malexander.

Mannen har nu för åttonde gången ansökt om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. Åklagaren har motsatt sig ansökan. Parterna har varit överens om att det är risken för återfall i allvarlig brottslighet som är avgörande för om mannens livstidsstraff ska omvandlas.

Rättsmedicinalverket har bedömt att risken för att mannen ska återfalla i brottslighet numera är låg. Tingsrätten delar den bedömningen och anser att det inte föreligger någon konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag. Därför har tingsrätten kommit fram till att livstidsstraffet nu ska tidsbestämmas.

Den dömde mannen är nu 50 år gammal och han varit berövad friheten i 24 år. Kriminalvården har anfört att det behövs närmare tre år för planering och utförande av utslussningsåtgärder innan mannen släpps.

”Eftersom det finns en huvudregel om villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden är det är nödvändigt att omvandla livstidsstraffet till 41 år för att kriminalvården ska få den tid som behövs för att kunna ordna en övergång för mannen till ett liv i frihet” säger rådmannen Elin Carbell Brunner, ordförande i målet.

De två övriga som dömdes för morden i Malexander har tidigare fått sina straff tidsbestämda till 35 år.