Deldom i beslagsmålet

2021-03-04

Tingsrätten har hållit huvudförhandling i beslagsmålet den 15, 16 och 18 februari 2021 och funnit att deldom kan meddelas mot tre av de fem tilltalade.

 

- En deldom innebär att domstolen kan avgöra målet beträffande en eller flera tilltalade separat om målet i den delen är avklarat. Vid ett senare tillfälle kan domstolen sedan döma övriga tilltalade i samma mål som är åtalade för ytterligare brott. Fördelen med detta är att den som får en deldom slipper vänta till dess att dom kan meddelas mot samtliga tilltalade, förklarar rådmannen Kian Amraée.

 

Tingsrätten har funnit att en av de tilltalade har gjort sig skyldig till medhjälp till grovt vapenbrott och skyddande av brottsling. För detta har straffet bestämts till fängelse i ett år och fyra månader. En annan tilltalad har dömts för medhjälp till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ringa narkotikabrott. För detta har straffet bestämts till fängelse i sex månader. En tredje tilltalad har frikänts helt från åtalet för grovt vapenbrott, medhjälp till grovt vapenbrott och skyddande av brottsling.

 

Tingsrätten har också beslutat att i beslag tagna vapen med ammunition, narkotika och sprängmedel med elsprängkapslar ska förstöras.

 

Tingsrätten har inte meddelat dom mot ytterligare två tilltalade eftersom de kommer att vara aktuella i det s.k. Encronmålet där huvudförhandling ska börja den 6 april 2021.

Stora målet vid Södertörns tingsrättNyheter