Bulletin AB försätts i konkurs

2022-02-18

Tingsrätten har efter att konkursförhandling hållits i ärendet funnit att den ansökande borgenären har en fordran på Bulletin AB och att Bulletin AB är på obestånd, varför bolaget försätts i konkurs.