Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

2022-12-08

Hovrätten har funnit att beslut om uteslutning kan prövas i domstol. Hovrätten har i målet prövat om Svenska Transportarbetareförbundet haft fog för att utesluta en medlem på den grunden att medlemmen valts in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att förbundet inte visat att uteslutningsbeslutet haft stöd i förbundets stadgar. I likhet med tingsrätten har hovrätten avslagit medlemmens begäran om skadestånd.

- Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, säger hovrättsrådet Elisabet Brunlid, referent i målet.