Begränsade expeditions- och öppethållande tider den 6-7 oktober 2021

2021-10-05

Post och e-postlådor är obevakade under tiden Göta hovrätt håller stängt. Växeln, 036-15 69 00 är bemannad fram till kl. 16:00.

För akuta ärenden har växeln möjlighet att vidarebefordra samtalet till en jourtelefon. Med akuta ärenden avses endast förtursmål, information om sådant som kan röra de förhandlingar som är schemalagda nästföljande fredag, den 8 oktober 2021, samt akuta säkerhetsfrågor.

För övriga ärenden är hovrätten åter på plats fredagen den 8 oktober kl. 08.00.