Bärare av ett ovanligt efternamn ansågs inte lida nackdel av att ett likalydande ord ingick i tre företagsnamn

2021-11-30

Fyra personer med ett efternamn som har särskilt skydd begärde att registreringen av tre företagsnamn skulle hävas. Företagsnamnen innehöll ett med efternamnet likalydande ord.

Högsta domstolen ansåg att ordet var ägnat att uppfattas som någon annans efternamn, men att bärarna inte kunde anses lida nackdel av användningen av företagsnamnen. Bärarna av efternamnet tillhörde en släkt från en mindre ort med samma namn i Västra Götaland som hade antagit efternamnet under första delen av 1900-talet. Eftersom efternamnet också var ett ortsnamn ansåg Högsta domstolen att bärarna fick acceptera att det förelåg en viss risk för missförstånd. Domstolen, som inte heller ansåg att företagsnamnen kunde vilseleda allmänheten, hävde alltså inte registreringen av företagsnamnen.