Åtal för flera fall av försök till mord m.m. vid en skola i Kristianstad

2022-05-09

Den 10 januari 2022 knivhöggs och hotades flera personer på NTI-gymnasiet i Kristianstad. En person har nu åtalats för tre fall av försök till mord och ett fall av grovt olaga hot.

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum den 17 maj 2022 samt den 18, 19 och 25 maj 2022. Huvudförhandlingen kommer även att fortsätta den 1 juni och eventuellt även den 2 juni 2022. Huvudförhandlingen kommer att påbörjas kl. 09.00 varje dag men senare start kan förekomma. Preliminärt kommer dagarna att disponeras på följande sätt.

Dag 1: yrkanden, inställningar och sakframställningar

Dag 2: ev fortsatta sakframställningar och målsägandeförhör

Dag 3: förhör med den tilltalade

Dag 4: vittnesförhör

Dag 5: personalia och pläderingar

Dag 6: reservdag

Den kan förutses att förhandlingen i huvudsak kommer att vara offentlig.

Den som önskar närvara som åhörare vid huvudförhandlingen bör infinna sig i god tid och kommer att behöva genomgå säkerhetskontroll.

Åhörare vid huvudförhandlingen får inte fotografera, filma eller hålla en mobiltelefon i handen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad.

Platser kommer att finnas för massmedia. Journalister som sitter på särskilt anvisade platser kommer att få använda tekniska hjälpmedel för att skriva.

Den som vill beställa t.ex. stämningsansökan kan mejla till bestallningartkr@dom.se

Ange målnummer och vilken handling som önskas.