13 personer döms för narkotikahantering av sammanlagt 275 kg cannabisharts

2023-06-30

Den cannabishantering som tingsrätten dömt för har ingått som ett led i en organiserad vinstdrivande verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Två av de dömda bodde då i Spanien och hade hand om packning och postning av paketen. De övriga dömda, varav två något överordnade de andra, var i huvudsak mottagare av paketen och lämnade kort efter mottagandet vidare paketen.

Flera av de tilltalade är tidigare ostraffade. 19 av de 66 paketen togs i beslag när de kom till Sverige. Resten av paketen hämtades ut och har inte återfunnits. Varje beslagtaget paket innehöll ca 4,6 kg cannabisharts motsvarande ett försäljningsvärde ”på gatan” om drygt 500 000 kr. Tingsrätten menar att det är bevisat att även övriga paket har innehållit cannabis.

De två som hade hand om packning och postning har dömts för synnerligen grov narkotikasmuggling. De övriga har huvudsakligen dömts för ett eller flera fall av grov narkotikasmuggling och/eller narkotikasmuggling av normalgraden. Vissa tilltalade har fått strafflindring eftersom de lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Förutom narkotikabrottsligheten har rättegången också handlat om några andra brott, bland annat grovt vapenbrott. Huvudförhandlingen pågick i 13 dagar.